Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Erolan Poro ja Puu, Y-tunnus 2287735-6

Rekisterin vastuuhenkilö

Jouni Tahkola, +358 400 683 106, jt.erola@gmail.com

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Rekisterin käyttötarkoitus on asiakkaiden ajanvarauksien sekä palautteiden hallinta. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn peruste on yhteydenpito asiakkaisiin sekä asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

Rekisterin tietosisältö

Henkilötiedoista kerätään etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta www-lomakkeilla lähetetyistä varauksista ja palautteista sekä sähköpostitse ja puhelimitse.

Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään siihen saakka, kunnes asiakkaan varaama elämyspalvelu on saatettu päätökseen tai hänen lähettämänsä palaute on käsitelty loppuun. 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto

Rekisterissä olevia tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan luovuttaa asiakkaan tai rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen edellyttäessä tai Suomen viranomaisen niin vaatiessa. Lisäksi tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan luovuttaa EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelle asiakkaan tai rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen edellyttäessä tai Suomen viranomaisen niin vaatiessa

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Rekisteritietojen säilytykseen käytettävän palvelimen laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti sekä asiaton pääsy tietoihin on estetty.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tiedot. Hänellä on oikeus vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista, puutteellisen tiedon täydentämistä tai kun kaikki asiakkaan ja rekisterinpitäjän velvollisuudet ovat toteutuneet, tietojen poistoa. Pyynnön tietojen tarkistuksesta voi lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Evästeet

Verkkosivustomme tallentaa laitteellesi evästeitä. Erolan Poro ja Puu -sivustolla olevat evästeet ovat tarvittavia ja toiminnallisia evästeitä, jotka mahdollistavat sivuston toimivuuden ja joiden avulla kävijälle voidaan tarjota parempaa palvelua. Tarvittavilla evästeillä tallennetaan tieto kävijän evästevalinnasta. Toiminnallisilla evästeillä verkkosivusto muistaa, mitä kieltä kävijä on viimeksi sivustolla käyttänyt.

Scroll to Top